U, de petitionaris
1984 middelburg brugklasleerlingen ssgm met fietsen op schoolplein achter sint pieterstraat joop wolterbeek via dezb nl

Middelbare scholen gewoon weer volledig open

14.237 ondertekeningen

Ondanks versoepeling van de corona-maatregelen zijn de middelbare scholen, in tegenstelling tot de basisscholen, maar zeer beperkt open door het toepassen van de anderhalvemeterregel in het voortgezet onderwijs. Omdat het nog lang zal duren voordat er een vaccin tegen corona is, dreigt voor middelbare scholieren dat ze ook na de zomervakantie, mogelijk nog jaren, maar zeer beperkt werkelijk contact op school zullen hebben.

Petitie

Wij

Ouders, docenten, pedagogen, dokters, psychologen, leerlingen en familieleden

 

constateren

 • voor een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling hebben pubers regelmatig en echt contact met leeftijdgenoten nodig
 • onderzoek laat zien dat jongeren een minimale rol in de verspreiding van corona spelen en er zelf nauwelijks ziek van worden
 • er zijn oplossingen bedacht om kwetsbare docenten te beschermen
 • voor goed onderwijs is voor jongeren begeleiding, begrenzing en toezicht belangrijk; bij online onderwijs thuis is dit vaak niet mogelijk
 • jongeren hebben recht op onderwijs gericht op de zo volledig mogelijke ontplooiing van hun persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens (artikel 28 en 29a uit het internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind)

 

en verzoeken

middelbare scholen volledig te heropenen.

Het antwoord

De Telegraaf, De Kwestie: 'In belang van het kind: houd de school open'

In de Telegraaf, De Kwestie op 10 november 2020. Acht kenners uit onderwijs en jongerenzorg: 'In belang van het kind: houd de school open'

De Telegraaf 10 nov 2020

Terwijl het kabinet de coronamaatregelen aanscherpt, blijven de basis- en middelbare scholen open. Dat is goed nieuws: het is voor leerlingen cruciaal dat de scholen tijdens de coronacrisis volledig openblijven. Maar steeds meer scholen sturen klassen naar huis of gaan voor de helft online lesgeven. In het belang van de kinderen roepen wij de overheid op dat de scholen volledig moeten openblijven.

Gezondheid

Tijdens de schoolsluiting van dit voorjaar gingen de leerprestaties van kinderen hard achteruit. Kinder- en jeugdartsen uiten hun zorgen over de psychische en lichamelijke effecten van de lockdown – op korte en op lange termijn. Het aantal kinderen dat somber, neerslachtig of angstig is stijgt. Het vele thuiszitten en schermstaren leidt tot overgewicht, bijziendheid, verveling en gevoelens van eenzaamheid. De hele dag in bed gamen en chips eten is niet goed voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Er is een hoog aantal meldingen van huiselijk geweld. Kinderen hebben interactie met leeftijdsgenoten en toezicht, begeleiding en begrenzing door volwassenen nodig. Afstandsonderwijs is dus minderwaardig onderwijs. Hoe langer deze situatie duurt, hoe groter de schade voor kinderen is. Afstandsonderwijs vergroot bovendien de kansenongelijkheid. Kinderen uit sociaal-economisch zwakkere gezinnen worden extra hard getroffen door het sluiten van scholen.

Leerachterstanden

Vaak staat de thuissituatie een gezond leerklimaat in de weg. Uit een internationaal onderzoek door de Universiteit van Oxford blijkt dat leerlingen uit achterstandswijken grotere leerachterstanden hebben opgelopen dan hun leeftijdsgenoten in villawijken. Rijkere ouders hebben bijvoorbeeld mogelijkheden om alternatieven te betalen om achterstanden achteraf te herstellen. Scholen zijn geen coronabrandhaarden: kinderen en jongeren blijken op zijn hoogst een kleine bijdrage aan het verspreiden van corona te leveren. Een schoolsluiting heeft, volgens het RIVM en onderzoeken in het buitenland, dan ook een gering effect op het verloop van het aantal coronabesmettingen. Het R-getal kan weliswaar minimaal dalen, maar dit komt vooral doordat het sluiten van scholen ouders dwingt thuis te werken. Scholen zijn geen coronabrandhaarden: kinderen en jongeren blijken op zijn hoogst een kleine bijdrage aan het verspreiden van corona te leveren. Een schoolsluiting heeft, volgens het RIVM en onderzoeken in het buitenland, dan ook een gering effect op het verloop van het aantal coronabesmettingen. Het R-getal kan weliswaar minimaal dalen, maar dit komt vooral doordat het sluiten van scholen ouders dwingt thuis te werken. Volgens Artikel 3 van het Kinderrechtenverdrag dient het belang van het kind leidend te zijn in het bepalen van beleid over kinderen. Op dit moment worden de rechten en belangen van kinderen nauwelijks meegewogen in de besluitvorming.

Fysiek onderwijs

Er is structureel beleid en een langetermijnvisie op corona en onderwijs nodig, waarin het volledig openhouden van scholen in het belang van het kind het uitgangspunt is. Het is belangrijk dat de schadelijke effecten van de eerste lockdown in de tweede golf voorkomen worden. Dat begint bij echt contact en fysiek onderwijs in een lokaal. Wij roepen de overheid daarom op: doe er alles aan om de scholen volledig open te houden.

 • Remy Balistreri (docent)
 • Mascha ten Doesschate (psychiater)
 • Isis Elzakkers (psychiater)
 • Judith Fischer (adviseur kinderrechten)
 • Karin den Heijer (docent)
 • Hans Koppies (orthopedagoog)
 • Carsten Lincke (kinderarts)
 • Maarten Roos (docent)

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
09-09-2020 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Annelies van Walsem 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

De Telegraaf, De Kwestie: 'In belang van het kind: houd de school open'

In de Telegraaf, De Kwestie op 10 november 2020. Acht kenners uit onderwijs en jongerenzorg: 'In belang van het kind: houd de school open'

De Telegraaf 10 nov 2020

Terwijl het kabinet de coronamaatregelen aanscherpt, blijven de basis- en middelbare scholen open.

+Lees meer...

Dat is goed nieuws: het is voor leerlingen cruciaal dat de scholen tijdens de coronacrisis volledig openblijven. Maar steeds meer scholen sturen klassen naar huis of gaan voor de helft online lesgeven. In het belang van de kinderen roepen wij de overheid op dat de scholen volledig moeten openblijven.

Gezondheid

Tijdens de schoolsluiting van dit voorjaar gingen de leerprestaties van kinderen hard achteruit. Kinder- en jeugdartsen uiten hun zorgen over de psychische en lichamelijke effecten van de lockdown – op korte en op lange termijn. Het aantal kinderen dat somber, neerslachtig of angstig is stijgt. Het vele thuiszitten en schermstaren leidt tot overgewicht, bijziendheid, verveling en gevoelens van eenzaamheid. De hele dag in bed gamen en chips eten is niet goed voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Er is een hoog aantal meldingen van huiselijk geweld. Kinderen hebben interactie met leeftijdsgenoten en toezicht, begeleiding en begrenzing door volwassenen nodig. Afstandsonderwijs is dus minderwaardig onderwijs. Hoe langer deze situatie duurt, hoe groter de schade voor kinderen is. Afstandsonderwijs vergroot bovendien de kansenongelijkheid. Kinderen uit sociaal-economisch zwakkere gezinnen worden extra hard getroffen door het sluiten van scholen.

Leerachterstanden

Vaak staat de thuissituatie een gezond leerklimaat in de weg. Uit een internationaal onderzoek door de Universiteit van Oxford blijkt dat leerlingen uit achterstandswijken grotere leerachterstanden hebben opgelopen dan hun leeftijdsgenoten in villawijken. Rijkere ouders hebben bijvoorbeeld mogelijkheden om alternatieven te betalen om achterstanden achteraf te herstellen. Scholen zijn geen coronabrandhaarden: kinderen en jongeren blijken op zijn hoogst een kleine bijdrage aan het verspreiden van corona te leveren. Een schoolsluiting heeft, volgens het RIVM en onderzoeken in het buitenland, dan ook een gering effect op het verloop van het aantal coronabesmettingen. Het R-getal kan weliswaar minimaal dalen, maar dit komt vooral doordat het sluiten van scholen ouders dwingt thuis te werken. Scholen zijn geen coronabrandhaarden: kinderen en jongeren blijken op zijn hoogst een kleine bijdrage aan het verspreiden van corona te leveren. Een schoolsluiting heeft, volgens het RIVM en onderzoeken in het buitenland, dan ook een gering effect op het verloop van het aantal coronabesmettingen. Het R-getal kan weliswaar minimaal dalen, maar dit komt vooral doordat het sluiten van scholen ouders dwingt thuis te werken. Volgens Artikel 3 van het Kinderrechtenverdrag dient het belang van het kind leidend te zijn in het bepalen van beleid over kinderen. Op dit moment worden de rechten en belangen van kinderen nauwelijks meegewogen in de besluitvorming.

Fysiek onderwijs

Er is structureel beleid en een langetermijnvisie op corona en onderwijs nodig, waarin het volledig openhouden van scholen in het belang van het kind het uitgangspunt is. Het is belangrijk dat de schadelijke effecten van de eerste lockdown in de tweede golf voorkomen worden. Dat begint bij echt contact en fysiek onderwijs in een lokaal. Wij roepen de overheid daarom op: doe er alles aan om de scholen volledig open te houden.

 • Remy Balistreri (docent)
 • Mascha ten Doesschate (psychiater)
 • Isis Elzakkers (psychiater)
 • Judith Fischer (adviseur kinderrechten)
 • Karin den Heijer (docent)
 • Hans Koppies (orthopedagoog)
 • Carsten Lincke (kinderarts)
 • Maarten Roos (docent)
10-11-2020

Middelbare scholen na de zomer volledig open

De middelbare scholen en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs kunnen na de zomervakantie helemaal open. Vanaf 1 juli hoeven leerlingen in de school geen 1,5 meter afstand meer te bewaren.

Bron: Rijksoverheid.nl 24-6-2020 "Middelbare scholen na de zomer volledig open"

EINDE ANTWOORD

REACTIE PETITIONARIS

Dank voor uw steun! We zijn blij dat het gelukt is, maar we blijven waakzaam.

+Lees meer...

We blijven hameren op rationeel beleid en geen paniekvoetbal als er weer meer besmettingen komen.

Kinderen lijken weinig invloed te hebben. Er moet voortaan aan andere knoppen worden gedraaid! Dus juist nu, tevoren, moeten goede kosten-baten analyses worden gemaakt op basis van alle internationale informatie en bewezen resultaten van alle te nemen maatregelen.

25-06-2020

Voorzichtig positief nieuws: "Middelbare scholen na de zomer weer helemaal open" volgens NOS

"Middelbare scholen kunnen na de zomervakantie weer helemaal open. Haagse bronnen melden dat het kabinet dat woensdag gaat bekendmaken na voorlopig het laatste coronacrisisberaad", aldus de NOS.

Dat zou een mooie uitkomst zijn, maar totdat het afgekondigd wordt is het niet zeker.

+Lees meer...

Dus blijf tekenen!

22-06-2020